Data Talks Case Studies | AIK Fotboll | Marketin Automation

KUNDCASE

Så genererade AIK

en miljon på en kampanj

Visst skulle det kännas bra?

 

Att genom en förhållandevis enkel kampanj kunna generera över en miljon kronor. En kampanj som du dessutom kan återanvända, år efter år, utan att behöva göra en större insats.

Lägg även till att kampanjen är målgruppsanpassad – vilket gör att mottagaren känner sig sedd, värdefull och omhändertagen av dig som avsändare.

Win-win, eller hur?

 

Detta kanske låter som ett drömscenario för många, men tack vare den teknik som finns idag är detta fullt möjligt. Och det behöver inte vara krångligt.

 

För att hjälpa dig med detta går vi i den här e-boken igenom hur fotbollslaget AIK lyckades åstadkomma dessa resultat med hjälp av marketing automation 

(AIK använder Data Talks Basic).

AIK’s mål att: Strategiskt

utveckla supportengagemanget

Fotbollsklubbar vet vikten av att engagera sina supportrar. Därför valde AIK i november 2018 att ingå partnerskap med Data Talks, för att göra en digital satsning på marketing automation.

 

Syftet var enkelt: att strategiskt och digitalt utveckla supportengagemanget.

 

En kort tid efter implementeringen lanserades de två första kampanjerna. Den ena genererade en 79% ökning av antalet prenumeranter i AIK’s betalande videokanal. Den andra kampanjen syftade till att öka konverteringen och även den fick fantastiska resultat. Det blev den hittills mest lyckade kampanj som lanserats.

 

Fotbollsklubben håller med andra ord spåret när det kommer till SvD:s rubrik den 29 november 2018, i samband med Data Talks-partnerskapet:

Nu ska AIK Fotboll bli svenska mästare även på nätet.

 

Nu delar fotbollsklubben med sig, steg för steg, hur de lyckades med sin tredje marketing automation-kampanj.

STEG 1: DEFINIERING AV KAMPANJEN

(ÖKA FÖRSÄLJNINGEN AV ÅRSKORT)

Med de två lyckade kampanjerna i ryggen valde AIK i början av 2019 att testa en tredje kampanj. Den här gången var fokus på att öka konverteringen av årskort. Tack vare årskorten kan AIK fans och supportrar gå och se alla klubbens matcher som spelas under 2019.

 

Kampanjen riktade sig till den målgrupp som köpt årskort 2018, men som ännu inte köpt något årskort för 2019. AIK har hundratusentals kontakter och just i denna utvalda grupp fanns ungefär 2% av dessa.

 

Ambitionen med kampanjen: att få så många som möjligt att köpa årskort även detta år.

STEG 2: SEGMENTERING AV KUNDER

(FAMILJESUPPORTRAR ELLER NORRA STÅ-FANS?)

När kampanjens syfte och målgrupp definierats, skiftade fokus till att segmentera kontakterna. Ett alternativ här är att skicka samma e-post till alla kontakter, men då kommer mottagen inte att uppleva det lika personligt.

 

Dessutom har olika målgrupper olika anledningar att köpa en produkt eller tjänst. En “Norra stå”-supporter köper troligen årskort för känslan av att stå på läktaren och sjunga fram laget i minst 90 minuter. En familjesektions-supporter å andra sidan, köper kanske sin biljett för att stödja AIK:s framtid och för att skapa minnen med sina barn.

 

Detta är en av fördelarna med marketing automation – att du enkelt kan segmentera dina kontakter baserat på deras beteende, region eller annan information du har om dina kunder.

 

För att vara relevant i kampanjen valde AIK därför att dela upp kontakterna i tre olika segment. Segmenten valdes utifrån den biljettyp supportrarna köpt tidigare år.

 

Här var de tre segmenten:

  • Sittplats

  • Familjesektion

  • “Norra stå”

De tre segmenten fick tre olika e-poster. Budskapet var detsamma (köp årskort för 2019), men tonaliteten skiljde sig åt.

Exempelvis: en person som ser på AIK:s matcher tillsammans med sina barn har andra behov och önskemål än en person som valt biljett till “Norra stå” (där de mest inbitna fansen håller till).

 

På bilderna ser du exempel på delar av de utskick som skickades till kontakterna i familjesektionen och ”Norra stå”.

Både bild och text anpassas efter segmentet. Här nämns inget om att Gnagis kommer eller om den nyöppnade Taqueterian som harhärlig mexikansk mat.

 

Personlig kommunikation knyter ett starkare band till mottagaren – bevisat ökar den konverteringen med 6 gånger. Det är mer effektivt att anpassa din kommunikation baserat på den du pratar med. Och det behöver inte vara krångligt.

Som du ser är det en barnsupporter på bilden. AIK lyfter även fram hur familjeläktaren är en härlig plats för både vuxna och barn. (Gnagis kommer också!) Denna e-post passar utmärkt för en familje-supporter, som vill veta att både de själva och deras barn kommer att trivas.

 

Hur kommunicerades det då till målgruppen “Norra stå”? Nedanför ser du delar av den påminnelse som gick ut till dem.

STEG 3: UTSKICK (VIA E-POST OCH SMS)

OCH RESLUTAT

Hur valde då AIK att sätta upp sin kampanj?

 

Först gick tre olika e-postmeddelanden ut till de tre olika segmenten. (Sittplats, familjesektion och “Norra stå”). Här uppmanades supportrarna att köpa årskort.

 

Resultatet av det första e-postutskicket blev en konvertering på 9%, vilket ansågs vara väldigt lyckat.

 

Efter sju dagar gick ett påminnelse-utskick ut till alla som ännu inte köpt årskort. Återigen skickades tre olika e-post till de tre olika segmenten.

 

Dessa utskick resulterade i en ytterligare konvertering på 5%.

 

Till alla de som inte hade köpt årskort via e-postutskicken skickades ett SMS några dagar senare. Detta är en annan fördel med marketing automation. E-post kan ibland hamna i skräpposten eller så befinner sig mottagen på semester och missar erbjudandet. Då kan en annan kanal, som SMS, hjälpa till att nå personen.

Efter ytterligare ett par dagar skickades ett till SMS till de som ännu inte köpt. De som varken hade agerat på e-postutskicken eller SMS:en blev senare kontaktade av AIK:s kundtjänst. Med marketing automation går mycket att automatisera, vilket gör att det blir mindre mänskligt jobb involverat, samtidigt som mottagaren får en bra upplevelse.

 

Under ser du första delen av kampanjflödet:

SLUTRESULTATET? NÖJDA SUPPORTRAR OCH

EN LYCKAD KAMPANJ

Tack vare marketing automation kan du se till att nå rätt person, vid rätt tidpunkt, i rätt kanal med rätt budskap. Med andra ord: möjligheterna är oändliga. Detta gör att det ibland kan kännas komplicerat att komma igång. Men så behöver det inte vara. Som du ser ovan handlar det om att definiera vad du vill uppnå och vilket din målgrupp är. Sedan kan du segmentera målgruppen, för att kunna skicka mer riktad kommunikation.

 

I den här kampanjen skapade AIK totalt 6 olika e-poster och 6 olika SMS. Allt som allt tog arbetet med att sätta upp kampanjen 15 timmar och som du redan vet genererade den över en miljon kronor.

 

Det här var ett exempel på en kampanj riktad till ca 2% av AIK’s databas. Framöver planerar fotbollsklubben att skapa fler riktade, relevanta och tidsanpassade kampanjer i syfte att fortsätta utveckla supportengagemanget. Detta kan exempelvis vara lojalitetsprogram, att sälja sista minutenbiljetter, eller att kombinera biljettförsäljning med produktförsäljning.

 

Är det då värt att lägga tid, pengar och resurser på digitalisering och marketing automation? Har du minst ett par tusen kontakter och vill vara relevant för din målgrupp, öka intäkterna och sänka kostnaderna är svaret solklart: ja.

Boka ett personligt samtal med en av våra Growth Experter och

Marketing Automation Specialister.

Enligt Boston Consulting Group (BCG)* kan företag som kommunicerar på ett meningsfullt sätt öka sin marginalintäkt med 20% och sänka sina kostnader med 30%.

*Source: BCG Digital Marketing Maturity study 2018