Data Talks Case Studies | Fralsningsarmen

KUNDCASE

Vägen mot att hjälpa fler:

Så ökade Frälsningsarmén engagemanget och

intresset hos sina givare

FRÄLSNINGSARMÉNS UTMANING:

ATT FÖRYNGRA OCH DIGITALISERA

Frälsningsarmén finns idag i mer än 130 länder. De bedriver församlingsverksamhet och olika former av öppet socialt arbete. Det sociala arbetet riktar sig till olika målgrupper och det kan vara insatser för barn, ungdomar, hemlösa, arbetslösa, kvinnogrupper, äldre och missbrukare.

 

Frälsningsarmén i Sverige omsatte förra året 667 miljoner kronor. Intäkterna kom främst från gåvor och testamenten, samarbeten, överskott från Myrorna och fastighetsförvaltning. 

 

Detta kundcase fokuserar på hur Frälsningsarmén arbetat för att öka intäkterna via gåvor. För att göra detta har fokus legat på att nå en yngre målgrupp och öka engagemanget hos nuvarande givare.

Här var några av utmaningarna:

1. Att kommunicera via digitala kanaler. För att skapa engagemang

krävs moderna sätt att nå ut, engagera och informera på. Allt pekar på att Frälsningsarméns målgrupp vill ha en mer digitaliserad upplevelse. Exempelvis så dubblerades det digitala givandet 2018 jämfört med 2017. 

2. Att kommunicera mer personligt och relevant till tidigare givare. Frälsningsarmén får flest gåvor från de som gett tidigare. Därför har det varit viktigt att kommunicera relevant och personligt till den målgruppen. 

3. Att hjälpa givare att ge till specifika ändamål.

Via undersökningar har det framkommit att Frälsningsarméns målgrupp hellre ger till ett specifikt ändamål än ett generellt. Därför har det varit centralt att hjälpa givare donera till specifika ändamål såsom utsatta barn, hemlöshet, ensamhet, naturkatastrofer eller missbruksvård.

För att öka engagemanget och intäkterna via gåvor valde Frälsningsarmén att använda sig av data och teknologi.

 

Detta möjliggör ett personligt bemötande och att rätt budskap kommer fram i rätt kanal vid rätt tidpunkt.  

 

I kommande avsnitt har du de tre steg som Frälsningsarmén tog för att hitta nya givare, lojalisera befintliga givare samt kommunicera mer personligt och ändamålsriktat.

STEG 1: SAMLA IN LEADS

Frälsningsarméns hemsida har ungefär 36 000 besökare varje månad. Tidigare fanns det formulär där besökarna kunde lämna sina kontaktuppgifter, men de var inte särskilt synliga. 

 

Det Frälsningsarmén gjorde mot denna målgrupp, som uppenbarligen visade intresse för deras verksamhet, var att:

  • Sätta upp pop-ups på hemsidan

  • Förändra budskapet i befintliga formulär

  • Annonsera med så kallade lead ads på Facebook

Besökarna ville uppenbarligen hitta ett sätt att hålla sig uppdaterade om Frälsningsarméns arbete. I och med detta arbete ökade nämligen antalet e-postadresser med 29%. Detta betyder att Frälsningsarmén fått tusentals fler e-postadresser till potentiella givare, ett bra steg på vägen till att hjälpa fler! 

Pop-up:en på Frälsningsarméns hemsida

STEG 2: LÄRA KÄNNA MÅLGRUPPEN

(OCH SEGMENTERA UTIFRÅN INTRESSE)

När Frälsningsarmén väl satt upp en process för att samla in leads valde de att rikta fokus mot sina nuvarande givare. Mer specifikt ville de hitta sätt att engagera de som gett en gång och skapa incitament för att få dem att ge igen. 

 

De började med att skapa segment utifrån det ändamål givare tidigare skänkt pengar till. Genom att segmentera utifrån intresse kan de skicka kommunikation baserat på detta. Exempelvis, någon som brinner för utsatta barn eller naturkatastrofer får då relevant kommunikation kopplat till detta – och överöses inte av all kommunikation.

STEG 3: NÅ UT ÖVER FLER KANALER

Att vi spenderar mycket tid med våra mobiler och datorer, är inget nytt. För att finnas med i givarnas vardag och öka engagemanget valde Frälsningsarmén att kommunicera på via fler kanaler. 

 

Tidigare skickade Frälsningsarmén enbart brev och SMS till sina givare. Då de vill nå en yngre målgrupp har de i idag dels personifierat sina kommunikation i e-post och SMS, samt utökat kanalerna de når sin målgrupp med.

 

Facebook används exempelvis för att göra retargeting.

Dessutom har man börjat testa olika budskap och kommunicera via så kallad web push. Då når man även personer som inte använder e-post, men som ändå visat intresse. I snitt är det ca 10% av den målgruppen som klickar på notifieringar via web push.

 

De fortsätter även att skicka ut SMS, och planerar att börja segmentera utifrån intresse för att kunna skicka ett mer relevant budskap som bottnar i det ändamål givaren är intresserad av.

 

Genom att samla in fler leads, segmentera givarna utifrån intresse och kommunicera till dem i den kanal som de befinner sig på har de lyckats öka engagemanget och intresset hos sina givare.

RESAN MOT ATT HJÄLPA FLER,

GENOM DIGITALA MEDEL, HAR BARA

BÖRJAT.

Frälsningsarméns utmaning var att nå en yngre målgrupp, att kommunicera mer personligt samt att öka givandet genom att kommunicera baserat på intresse. Antalet e-postadresser har ökat med 29% och givare börjar få intressebaserad kommunikation, i de kanaler de befinner sig på. 

 

Data och teknologi ska alltid vara ett hjälpmedel och detta är ett exempel på hur teknik kan hjälpa till att nå ut till fler, öka engagemanget och slutligen – bidra till en bättre värld.

Vill du skänka pengar till Frälsningsarmén? Klicka här.

Vill du veta hur Data Talks kan hjälpa dig att skapa en engagerande och lönsam kundupplevelse?