Data Talks Kundcases | Få inblicker i den digitala transformationen

Läs mer om hur våra kunder lyckats

förbättra sin customer experience och konvertering.

Kundcase

Kundcase

Läs om hur AIK genererade en miljon på en kampanj ...

I detta kundcase går

vi igenom hur AIK tillsammans med Data Talks skapade en målgruppsanpassad kundresa och hur AIK förenklade arbetet med Marketing Automation.

Kundcase

Läs om hur Frälsningsarmén ökade engagemanget och intresset hos sina givare.

Genom arbetet med

Marketing Automation och lead generering ökade Frälsningsarmén med 29% i nya mailadresser som genererade massa nya givare. 

Kundcase

Så dubblade Kvalitetsflytt

konverteringen av nya kunder

(och ökade merförsäljningen)

Läs om hur Data Talks hjälpte Kvalitetsflytt att skära ner på manuella och tidskrävande processer med

Marketing Automation.